Rozhovor s Vladislavem Nejedlým

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 25. 02. 2002

O existenci Studentského spolku přátel pravice (SSPP) jsme se dozvěděli příznačně pro dnešní dobu díky jeho stránkám na internetu (http://sspp.czweb.org/). S jeho představiteli jsme brzy navázali kontakt. Pokládáme za významné, že vlastenecké spolky studentů a mladých nepracují pouze v zahraničí (viz rozhovor s M. Collettem). Pro ty, kdo o SSPP dosud nic nevědí, nyní přinášíme rozhovor s jeho představitelem Vladislavem Nejedlým, s nímž jsme měli možnost se setkat během sněmu Vlasteneckého klubu…

Ahoj, můžeš nám představit vaše sdružení?

Jsme SSPP, neboli studentský spolek přátel pravice. Zatím jsme neoficiální organizací, která vznikla na gymnáziu v Turnově. Popudem pro vznik naší organizace byla situace, která v současnosti panuje mezi naší mládeží. Považujeme za nejpalčivější problém naší společnosti, že mínění mládeže je zcela ovládáno médii. Takže pokud jde hovořit o nějaké politické orientaci naší mládeže, tak je pouze levicová. Vlastně ale nelze mluvit o politické orientaci, většinou je dnes rozhodující to, jaké kdo má dredy a podobně a nikoliv to, co má v hlavě a jaké má názory. Nevím, jestli je možné tento proces přinejmenším zpomalit, ale chceme ukázat alespoň nějakou snahu s tím bojovat.

V čem tedy spatřujete příčiny tohoto stavu? Z toho asi vychází vaše aktivita, že ano?

Mládež byla v každé historické etapě velice snadno manipulovatelná. Alespoň od dob středověku. Média jsou v dnešní době ovládána převážně levicovými silami. Z toho vyplývá, že jsou většinou zaujatá ve prospěch Evropské unie a oficiálním názorovým proudem je, že ČR musí do EU vstoupit a musí také pěstovat dnešní oficiální tzv. „multikulturní politiku“.

Líbí se mi, jak dáváš do souvislosti oficiální podporu vstupu do EU a levičáctví, na tom bude nejspíš hodně pravdy. Ale co třeba rodinná výchova, jak se díváš na její vliv na dnešní mládež, i když došlo k velkému snížení jejího vlivu?

Ano, je to pravda, ačkoliv to nelze zobecňovat. Dnes je však skutečně trend přenechat dítěti velkou svobodu, ovšem svobodu v uvozovkách, která je dnes odevšad hlásána a podporována. Ale to hlavní, k čemu by děti měly být vychovávány, to znamená ke svobodě názorové, toho se jim nedostává právě vinou jednostranného vlivu médií.

A jak pociťujete tento stav v našem školství? Jaký je podle vás jeho vliv na děti a mládež?

Problém je, že škola funguje ještě v socialistickém duchu. To znamená, že nedává prostor k vytváření vlastních názorů politických (to bych se opakoval), ale i celkového světonázoru. Studenti jsou vedeni k pasivnímu stylu života v kontextu života a učení. Jsou vedeni k tomu se naučit, co se jim řekne a do týdne to zase zapomenout, protože jim je jasné, že už z té látky nebudou zkoušeni.Škola neposkytuje žákům motivaci, aby se o problémy sami zajímali a své znalosti prohlubovali, vede je k tomu, aby mimoškolně provozovali většinou intelektuálně velice nenáročnou zábavu.

Bavili jste se o tom s vaším učitelským sborem, dali jste mu o svých názorech nějak vědět?

Snažil jsem se se svými profesory na toto téma diskutovat. V některých případech jsem zaznamenal určité pochopení, v některých případech to nebylo vyslyšeno. Existují učitelé, kteří toto chápou a snaží se své žáky k něčemu vést, ale bohužel, takových je menšina.

Vyvíjeli jste nějaké aktivity? Zatím jsme vygenerovali naše stránky, kde je náš program. Dlouho říkáme, že se chystáme zveřejňovat naše názory a příspěvky, ale to je zatím pouze budoucnost.

Jak se na vás dívají vaši spolužáci?

V poslední době jsme se dostali do nemilosti v souvislosti s naším světonázorem, protože jediným uznávaným světonázorem je díky manipulaci s mládeží multikultura, nihilismus a bezmezná propagace tolerance společnosti bez zábran, naprostá svoboda myšlení. Proti svobodě myšlení nic nemám, ale v kontextu, ve kterém je dnes chápána oficiálními názorovými proudy, se jedná spíš o propagaci naprosté…hmmm… jak to definovat…

Asi zhovadilosti?

Zhovadilosti, ano.

Co vaše rodiny, když už se bavíme o přijetí vašich názorů okolím?

Pokud jde o mne, tak moje rodina byla vždycky tak trochu konzervativně orientovaná, takže na dnešní poměry jsem zažil poměrně dobré přijetí. Ovšem také se objevují protesty proti mému údajnému extrémistickému smýšlení. Tomu se asi nevyhne nikdo mně názorově blízký, protože dnešní společnost se snaží zaškatulkovat každého, kdo se vymyká oficiálnímu názorovému proudu, jako extremistu, ať už levicového nebo pravicového, takže za extremisty jsou vydáváni i stoupenci obecně pravicového směru.

S tím se asi setkal každý z nás. Bavili jsme se o zhovadilosti levicové mládeže, setkáváte se s problémem užívání drog? A jak se na něj díváte?

Nechci rozvíjet extrémistické teorie o boji proti užívání drog, avšak pokud jde o užívání jakýchkoliv návykových látek, klasifikovaných jako nezákonné drogy, myslím, že se jedná o negativní činnost. Je důležité postihnout rozdíl mezi obecně návykovou látkou a nezákonnou drogou. Za nezákonnou drogu považuji například marihuanu, heroin, hašiš, zkrátka takové návykové látky, které v naší kultuře nemají tradici. Například mnoho argumentů může znít, že alkohol je také návyková látka, zrovna tak jako nikotin a zrovna tak způsobuje rozklad osobnosti, která se stane závislou na takové látce. Myslím si ale, že alkohol ani nikotin nejsou tak nebezpečné pro současnou západní společnost. Už z toho důvodu, že jejich užívání má svoji tradici, vyskytovaly se zde už delší čas. Až v 19. a 20. století sem začaly přicházet drogy z východu a začaly ovlivňovat společnost a způsobovat její rozklad. Alkohol může samozřejmě způsobit rozpad dotčené osobnosti, ale jednotlivé evropské národní kultury nemůže nějak negativně ovlivnit. Na rozdíl od nezákonných drog.

Jak se s tímhle názorem na užívání drog žije mezi ostatními mladými lidmi, mezi kterými, jak známo, k drogám panuje velká tolerance nebo spíš náklonnost?

Můžu říct, že velice špatně, protože stačí poukázat na někoho s negativním nádechem, že je feťák a polovina vrstevníků vás začne kamenovat za to, že jste „fašoun, ultrapravičák“ atd…

Ještě bych se zeptal, jak jste spokojeni se současným stavem naší politické scény? Hodláte se na ní nějak angažovat?

Nemáme žádné plány ohledně našeho politického angažmá. Ale pokud jde o stav politické scény, pokládáme za radikální problém, že tzv. sametová revoluce, jak je s oblibou nazýván privatizační puč, ve kterém se samozvaní správci naší země stali jejími právoplatnými vlastníky, byla rozsáhlým podvodem na našich občanech, tehdy před 17. listopadem ještě nevolnících Československé socialistické republiky. Samozřejmě zde vznikla řada nových občanských svobod, které zde předtím vůbec nebyly, to je nesporné, avšak přesto je politická scéna dokonale ovládána bývalými komunistickými strukturami a pokud zde neproběhne skutečná revoluce, tak se to nezmění. Ten, kdo měl před listopadem politickou moc, tak po něm získal moc ekonomickou a ta jde ve státě s tržním hospodářstvím ruku v ruce s mocí politickou. Na druhé straně s ideou tržního hospodářství naprosto souhlasíme.

Moc nezískali jenom bývalí vládci, ale velký podíl má i zahraniční kapitál. Například i v médiích. Chci se zeptat, jak se díváte na jeho vliv? Líbí se vám to, co posloucháte a čtete? Hodláte do toho sami nějak zasahovat, něco tvořit?

Samozřejmě se mi nelíbí, jakým způsobem zahraniční kapitál ovládá naší ekonomiku. Ale nedával bych to za vinu zahraničnímu kapitálu jako spíše nám samým, našim politikům. Snaží se dnes zejména o ekonomickou prosperitu, dejme tomu určitých regionů, o zvýšení zaměstnanosti, ovšem za cenu toho, že zde nebudou existovat prakticky žádní čeští kapitalisté. To je zásadní problém, že my Češi budeme pouze zaměstnanci a nebudeme vlastníky ani kapitalisty, nebudeme mít žádná rozhodovací práva.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Jak hodláte pokračovat ve vašem osobním i společenském životě, myslím tím v životě vašeho sdružení?

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se naše organizace dále rozšiřovala. Kvůli našemu studiu se bohužel nemůžeme práci ve sdružení věnovat naplno. Rozhodně mohu doporučit sledován našich webových stránek, kde se všichni mohou nové informace o nás dozvědět.

Děkuji za rozhovor