Česká fašistická republika

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 10. 12. 2001

Není náhodou, že poslední doba přinesla hned několik strašlivých a zrůdných případů porušení práv občanů ČR. Po útocích z 11. září se státní moc cítí více silná a již otevřeně porušuje zákony a právní principy, což dosud činila jen plíživě a nenápadně. Česká republika se celkem výrazně fašizuje a jen málokdo si to uvědomuje. Ztráty, které demokracie těmito kroky utrpěla, jsou strašlivé.

Naučili jsme se tolerovat, že soudy nejsou nezávislé, že někteří občané se nemohou svých politických práv účinně domoci i to, že celé skupiny občanů jsou systematicky zesměšňovány a očerňovány (např. novináři, ekologové, nacionalisté). Nepohoršuje, že občané nemají právo rozhodnout o podstatných záležitostech svého vlastního bytí v referendu, neboť jejich vládcové jsou prý moudřejší, mravnější a kvalitnější. Tyto "drobné" vady na kráse získávají v současnosti mnohem hlubší náplň a státní moc vřele přijímá úlohu dobromyslného despoty, který stojí nad zákony a roztomilou rukou absolutistického vládce dává společnosti chléb a hry.

KAUZA BŘEZINA versus ZEMAN: Kuriózní rozhodnutí soudu (v poslední instanci) o tom, že novinář Březina nemá nárok na omluvu a odškodnění ve věci lživé pomluvy premiérem Zemanem dokládá, jak elasticky se může vykládat zákon a také to, jak se nevyplácí projevovat veřejný nesouhlas s politikou vlády. Odůvodnění vyráží dech: Zeman sice lhal, ale jelikož měl špatné informace jeho lež je pochopitelná. Jako kdyby vždycky lež nebyla založena na nepravdivé (chybné, mylné) informaci. Ne tak u nás v ČFR (Česká fašistická republika). Březina za svou opovážlivost zaplatí sice "pouze" poškozením svého jména a tím, že nese náklady soudního řízení. Nikdo se proto příliš nepohoršuje, snad vyjma Březiny samotného.

KAUZA BRITSKÉ LISTY: Reportér Britských listů Tomáš Pecina byl dne 6. 12. 2001 zatčen policií a obviněn ze schvalování trestného činu, neboť vyjádřil své přesvědčení, že v demokratické zemi by názory lidí neměly být stíhatelné, což dotvrdil podobným vyjádřením, které řekl neonacista Kopal a požadoval, aby stejně jako Kopal byl stíhán. Pan Pecina dle svých vyjádření přirozeně neschvaluje útoky na nevinné lidi, avšak zastává názor, že v demokracii musí mít každý občan právo svobodně vyjadřovat i pošetilé nebo třeba hnusné názory. Jaké překvapení, že tento Pecinův názor zastává i Evropský soud pro lidská práva, který v roce 1976 upřesnil svůj postoj k výrazu projev takto: "Svoboda projevu se uplatní nejen vůči informacím a myšlenkám, jež jsou příznivě přijímány nebo považovány za neurážlivé či neutrální, ale rovněž vůči těm, které urážejí, šokují nebo znepokojují stát i část obyvatel." Jiný názor na svobodu projevu mají tedy pouze státní orgány České fašistické republiky. Pecina za svou opovážlivost zaplatí sice zřejmě "pouze" podmínečným trestem. Nikdo se proto příliš nepohoršuje, snad vyjma Peciny samotného a Britských listů.

KAUZA NÁRODNÍ STRANA: Ministerstvo vnitra zcela proti duchu ústavy, v rozporu se zákony a právními principy rozhodlo, že pozastaví registraci Národní strany. Jako berličku si k tomu vzalo MV ustanovení správního řádu, a to bez ohledu na prastarou právní zásadu "lex specialis derogat generalis" - zákon zvláštní ruší obecný a také bez ohledu, že mu to zákony neumožňují. Proti takovému rozhodnutí neexistuje ani možnost odvolání, neboť nepatří do rámce předpisů upravujících registraci politických stran, kde tato možnost vždy je. Podle čl. 22 Listiny základních práv a svobod je základem i zárukou politických práv v demokratické společnosti svobodná soutěž politických sil. Státní orgán České fašistické republiky v kauze Národní strana zaútočil nejvýrazněji proti politickým právům jako takovým a tímto útokem se velmi přiblížil ke svému předchůdci, který vyvíjel svou činnost ve fašistické Itálii. Občané usilující o vznik Národní strany za svou opovážlivost zaplatí "pouze" absencí možnosti se plně podílet na politickém životě. Nikdo se proto příliš nepohoršuje, snad vyjma těchto občanů.

Nejste-li Březina, Pecina nebo občan usilující o vznik Národní strany, pak vám možná přijde trochu hysterické hovořit o likvidaci demokracie v ČR. Když se smíříte s tím, že nesmíte vyjadřovat takové názory, které jsou v rozporu s vládní politikou, když vám k životu stačí dostatek potravin a zábavné pořady v televizi, pak věřte, že perzekuce státních orgánů se vás opravdu netýká, stejně jako se netýkala vám podobným lidem ve fašistické Itálii.