Komunismus se nám vrací

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 16. 10. 2001

A kdo jeho uplatňování v praxi pamatuje, již asi i ví, že v mnoha oblastech našeho života se vrátil úplně.

V prvé řadě je jeho comeback spojen s úbytkem i té nízké míry svobody a demokracie, jíž se nám dostávalo dosud. Opět jsou pronásledováni lidé nejen pro své přesvědčení, ale i pro své byť i v žertu pronesené názory. Kterýsi moudrý člověk řekl, že míra svobody té které společnosti je určována mírou svobody minoritních názorových skupin. Jaká je tedy míra naše míra svobody poměřená mírou svobody tzv. krajní pravice (ačkoliv tato s pravicí má začasté máloco společného)? Cožpak i neonacisté, jakkoli mohou komukoli připadat směšní a odporní, nejsou občany tohoto státu se stejnými právy jako např. nejen s. Štěpán, ale i pánové Klaus, Havel, Zeman, Lobkowicz či Pajerová? Neplatí snad pro ně ústava a zákony této země? V poslední době se zdá, že nikoliv. Zejména po nástupu miláčka davu a médií ministra Grosse do úřadu se zdá, že Listina základních práv a svobod je pouze cárem papíru. A netýká se to pouze neonacistů. Všem, kdož nevěří, doporučuji navštívit webové stránky Národní strany, jejíž registraci ministerstvo vnitra odmítlo - www.narodnistrana.cz . Jak jinak asi vypadá zneužití pravomoci veřejného činitele? A kde jsou naši "investigativní a neohrožení " novináři? Z ministerstva vnitra se po několika krátkých letech opět stává klasické orwelovské ministerstvo pravdy a lásky.Opět se objevuje politická policie, jež aktivně reaguje na sebemenší přání stranických a vládních špiček, viz stíhání fanouška za skandování "Usama bin Ládin" či "Jugoslávie". A ministr se svou neúctou k zákonům v rozhovoru na stránkách MF Dnes bez jakékoliv reakce jakýchkoli ochránců lidských práv dokonce chlubil. A prochází-li mu toto, kde se zastaví, kdo bude další?

Další oblastí komunizace je nepochybně oblast sociálně-ekonomická. Do našich podmínek přenesený švédský sociální systém přináší svou pracovně-demotivační podstatou totální rozvrat zavedených hodnot. Procentuálně ve srovnání se mzdou vysoké podpory znevýhodňují ve srovnání zaměstnance a podnikatele, kteří ze svých vysokých daní a odvodů živí armádu "těch chytřejších", kteří si již dávno spočítali, že je krátkodobě výhodnější parazitovat na práci jiných než takzvaně potit triko. Není se jim příliš co divit. Je přeci zajisté lepší ležet u videa či televize než za téměř identické peníze "hákovat" osm a mnohdy i více hodin denně. Vždyť si srovnejme průměrné mzdy mnohých pracovníků a pracovnic v našich podnicích a ve službách (s výjimkou Prahy) a zjistíme, že nejsou v drtivé většině ani o 25% vyšší než všemožné státem jedinci poskytované dávky. A to ještě nehovořím o tom, že mnozí na podpoře žijící občané si přilepšují prací v tzv. "šedé ekonomice" a pro podpory a dávky přijíždějí v luxusních vozech ozdobeni zlatými řetězy.

Tentam je princip spravedlivého ocenění lidské šikovnosti a pracovitosti. Opět se nápadití, podnikaví a někdy i pouze z různých důvodů šťastnější lidé stávají solí v očích nejen obyčejným závistivcům, ale i státní správě. Znovu a znovu se objevují požadavky na zvláštní zdanění majetných vrstev. Máš veliké zisky? Tak plať ! Přebujelý státní aparát, neustále nespokojení takzvaně sociálně slabí, uprchlíci ze všech končin světa, chudáci narkomané a další, a další mají neustále nataženou dlaň.

Pakliže je renovace komunismu u nás v ekonomice maskována tvrzením, že jde o moderní trendy přicházející z Evropské unie, pak nástup "pokrokových", myšlence socializmu oddaných soudruhů v kultuře probíhá bez jakýchkoli zástěrek. Opět běží filmy a seriály o poctivé práci komunistů, zpět jsou v nejexponovanějších časech na obrazovkách a v éteru ne-li titíž estrádní umělci, pak tedy téhož "uměleckého" směrování, znovu je zpět uniformita sdělovacích prostředků a zejména tendenční je práce televizních a rozhlasových dramaturgů.

Věru neradostný pohled na neradostnou skutečnost. A změna k lepšímu nikde. Od koho ji také očekávat? Od spřáhnutých hlavních politických stran lačných pouze po moci a postech? Či od prezidenta, který má zjevně na zakořenění se a pozdějším návratu komunistů jeden z největších podílů? Těžko. Jedinou nadějí tak zůstává dle mého soudu další rozvoj vědy a techniky, který bude doufejme vždy v mírném předstihu před tradičně zkostnatělým byrokratickým aparátem a širší možnosti šíření necenzurovaných informací, neboť duševně svobodní, vzdělaní a na existujícím systému co možno nejméně závislí lidé jsou pro všechny prvky diktatury v jakémkoliv stádiu tím největším nebezpečím.