Katarze skrze práci

Autor: Milan Špinka <milanspinka(at)yahoo.com>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 10. 04. 2001

Nad povážlivou situací v našem vězeňství se vedou dlouhé a zdá se i nekonečné diskuse. Je opravdu nad čím uvažovat. Věznicemi otřásají různé aféry i aférky: útěky vězňů včetně nebezpečných vrahů, neustálé šikanování slabších vězňů silnějšími, takřka volný přístup k drogám, snaha odsouzených řídit běh událostí za zdmi věznic prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, často s pomocí vězeňského personálu.

Přístup k problematice vězeňství lze charakterizovat dvěma krajními postoji. Na jedné straně postojem veřejnosti, jež by ráda viděla ve vězeňství nástroj pomsty nad těmi, kdo překročili všechny společenské normy, nejspíše asi v podobě blízké středověkým mučírnám, což je snad pochopitelné lidsky, a postojem různých lidskoprávních aktivistů, kteří by rádi věznici viděli jako sanatorium, kde se odsouzení pobytem ve společných celách mohou nerušeně po celý den učit od spoluvězňů praktické dovednosti v umění zločineckém, což není ovšem pochopitelné vůbec. Oba tyto krajní postoje je však třeba důrazně odmítnout. Řešení tohoto problému se však zdá být na dosah ruky, jen je uchopit a důrazně použít.

V každém případě se dá předpokládat, že se velká většina odsouzených z vězení jednou vrátí. V zájmu společnosti by mělo být, aby se z věznic nevraceli ani lidé zatvrzelí, se zběsilou nenávistí ke společnosti jako k celku, ale ani lidé dokonale odpočatí a vytrénování k pokračování v trestné činnosti. Jedním z východisek, jež by dokázalo alespoň částečně tento problém vyřešit, se zdá být vytvoření podmínek pro katarzi, duševní očistu, v rámci výkonu trestu. Toho lze nejlépe docílit zavedením pracovní povinnosti, jež by odsouzené zaměstnávala alespoň dvanáct hodin denně a po šest dní v týdnu. K tomuto účelu by nejlépe posloužila tvrdá fyzická práce, například v lomech, dolech, při stavbě železnice a podobně. V případě nezájmu soukromníků by měl pracovní příležitosti vytvořit stát. Taková práce by pak vězňům měla přinést i jistou mzdu, z níž by se jim po zaplacení škod postiženým trestnou činností a nákladů na pobyt ve věznici ukládala zbývající část na konto a po propuštění z výkonu trestu by jim výrazně napomohla do začátků při hledání cesty k návratu do normálního života a zpět do lůna lidského společenství. Tvrdá práce by současně dala odsouzeným zapomenout na pokusy pokračovat v páchání trestné činnosti ve věznici samé, například snahami o násilné ovládání spoluvězňů. V uzavřených společenstvích také neustále doutná duch vzpoury. To věděli již starověcí vojevůdci, a tak své zahálející a nevyužité vojáky zaměstnávali tvrdou prací. Troufám si tvrdit, že ani ve věznicích by o vzpouře po dvanácti hodinách lámání kamene nenapadlo nikoho vážněji uvažovat. Při podobném pracovním vytížení by navíc k radosti odsouzených jejich trest rychleji utíkal, mnohem rychleji, než když se dnes celý den nečinně válejí na kavalci. Snad by i oni po nějaké době dokázali pocítit ten opojný pocit vlastní užitečnosti pro společnost.

Jenže tvrdá práce je jen částečným řešením. K dotvoření přerodu uvězněného v slušného člověka je ještě nutno vyvíjet další aktivitu, jež by se dala ošklivě leč výstižně označit jako indoktrinace dobrem. Z cel odsouzených musí zmizet všechen přebytečný luxus, jenž z nich vytváří dojem pokojů kdesi v sanatoriu: videa, televizory, rádia, magnetofony, pornografické časopisy. Videokazety a televizní programy s motivem násilí, ani soukromé komerční rozhlasové stanice s primitivním programem nejsou pro odsouzené zločince nejvhodnějším materiálem ke sledování, navíc tento balast tvoří v myslích lidí hráz proti přijímání skutečných hodnot. Místo toho by měla své místo v životě vězňů pevně zaujmout vhodná literatura, jak náboženská, tak světská. Své úsilí o obrácení odsouzených by měly výrazně zvýšit i církve, přičemž účast na těchto setkáních by byla ze strany vězňů samozřejmě povinná. Moderní techniku však lze samozřejmě uplatnit také, vždyť i videozáznamy z úspěšných policejních akcí nebo soudních přelíčení s odstrašujícími tresty mají uvězněným co říci.

Žádná mučení vězňů, ale ani jejich nečinný způsob výkonu trestu nemohou přinést pozitivní výsledky. Ani tento návod není všelékem. Jen naznačenou cestou. Ale pevně věřím tomu, že po uplatnění těchto metod by se do věznic vracelo nazpět mnohem nižší procento odsouzenců, než je tomu dnes. A kdyby byly poměry ve věznicích za těchto nových podmínek často prezentovány veřejnosti, snad by i mládež pochopila, že než projít vězeňskou katarzí, je lepší snažit se být slušným člověkem po celý život. Neboť jedině tak lze učinit život v naší společnosti snesitelným a příjemným k hodnotnému a šťastnému prožití.