Bílá kniha - černá budoucnost

Autor: Karel Doležal <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 22. 03. 2001

V souvislosti s připravovanou reformou školství spatřila světlo světa tzv. Bílá kniha, neboli souhrn východisek výše zmiňované reformy. To, že se jedná o špatné směry a východiska, musí být jasné každému člověku nepostrádajícímu zdravý selský rozum ihned po tom, co se seznámí s několika základními tezemi.

Proberme je postupně. Zavedení druhého cizího jazyka. Je pravdou, že znalost cizích jazyků je věc potřebná a užitečná. Jinou věcí je naservírovat to plošně všem od třetí, resp. páté třídy. Dovolím si tvrdit, že všichni žáci základních škol prostě nemají na to zvládnout dva cizí jazyky. Navíc nechápu, když se říká, jak je naše výuka moc náročná na informace, že se musí žáci biflovat spoustou informací, a že je třeba objem těchto informací snižovat, jak to koresponduje s výukou jazyků, které jsou obzvláště náročné na biflování. Navíc ve světě ojedinělý fakt relativně značných všeobecných znalostí našich žáků je výhodou a nikoliv naopak. Školství je třeba zkvalitňovat v klidu a s rozvahou, není možné provést nějaký revoluční radikální zvrat. Je třeba postupně hledat jednotlivá východiska dané problematiky. Přímo protismyslným nápadem k výuce dvou světových jazyků na základních školách je návrh na rušení zvláštních škol. Žáci nezvládající učivo se mají integrovat mezi ostatní a ještě jim k tomu přihodíme dva světové jazyky. Geniální nápad. Co já vím, tak se látka vyučuje způsobem, aby ji pochopili všichni, tzn. podle těch nejhorších. Co by to udělalo s kvalitou výuky je nabíledni.

Plně do intencí socialistického a rovnostářského způsobu uvažování zapadá záměr zrušit víceletá gymnázia. Je to opět stejné. Pakliže je někdo nadanější, je záhodno umožnit mu rozvinout jeho schopnosti. A ne zakazovat mu být lepší. Podobně absurdním se jeví nápad, aby učitelky v mateřských školách musely povinně absolvovat vysoké školy. Tato profese je spíš o vtahu k dětem a nikoliv o vyučování jako takovém. Také jejich směšné platy, nástup třeba za 5000Kč, hovoří za mnohé. Snad si nějaký úředníček nemyslí, že se vysokoškoláci na taková místa pohrnou?

Zkrátka a dobře, tolik slátanin, a to i přes některá pozitiva, jenž Bílá kniha předkládá, jsem už dlouho neviděl pohromadě.