Nedejme se oklamat

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 01. 02. 2001

Zdá se mi, že by v současné době bylo dobré si připomenout, jaké že to protestující zaměstnanci ČT uváděli od počátku akce důvody své rebelie: vměšování politiků do médií, unáhlené volbě gen. ředitele, za veřejnoprávnost a vyvážené zpravodajství.

I když pominu způsoby, jakými tak činily a které je již sami o sobě usvědčují z falešnosti jejich proklamací - zpravodajství šířené po kabelu jistě těžko kdo posoudí jako vyvážené a nestranné (přitom se vnucuje i otázka proč takové nebylo již před vypuknutím protestu - kdo si dnes vzpomene např. na způsob informování o bombardování Jugoslávie mi jistě dá zapravdu, mimochodem dnes velice aktivní ochránce vyváženého zpravodajství publicista Jan Urban tehdy přímo exceloval ukázkami politické loajality a nesmiřitelnosti k jinému, byť precizněji argumentovanému názoru, zejména v diskusi s J. Dienstbierem), společným nocováním s politiky jedné strany a prosazováním urychlené volby přímo parlamentem (s vyloučením nezávislé Rady pro RTV) pak naplnili své záměry naprosto protichůdným obsahem /musím se soustředit na samu podstatu sporu: kdo má větší právo vyšší měrou rozhodovat o osudu společnosti, novináři nebo politici?


Protože se domnívám, že to v žádném případě nejsou novináři, ač se nyní o tuto výsadu převelice snaží, píši tyto řádky. Chtějí totiž pod záminkou hesel o kontrole politiků a právech občanů sami rozhodovat získat ještě větší podíl na, a to již dosud měli příliš veliký, moci. Znovu nám pod pláštíkem nepolitické politiky podsouvají "vládu morální elity". Kdo ji však bude určovat? Neobejde se tím zásadním způsobem princip zastupitelské demokracie, který je pilířem každé svobodné společnosti? Vždyť ony politiky, byť pravda mnohdy sobecké, hloupé a nezodpovědné jsme vybírali my - občané a pouze my máme právo na to je v příštích volbách odvolat či potvrdit ve funkci.Kdo však volil novináře a kdo je má právo kontrolovat a hodnotit? Z jejich vystupování nabývám dojmu, že mají zato že nikdo. Ale tak to přeci nemá a nemůže být ! Despocie politiků by tímto způsobem byla nahrazena despocií novinářů , a to je ještě daleko horší varianta než první.

Kromě výše zmíněného ke další otázkou, zda jsou pánové a paní Komers, Voldánová, Vítek, Kaizr, Svoboda či Drtinová ještě novináři nebo již spíše politiky. Kde je ona hranice? Komu ještě chtějí po prožitém namlouvat svou nezávislost?

Ovšem nejen redaktoři, ale i takzvaní politologové se v nastalé situaci příliš nevyznamenali. Nejen, že jejich hodnocení situace přišlo až po zhruba čtrnácti dnech, ale vůbec nereagovali na to, že parlament v pátek 5.1. nevyzval k rezignaci pouze gen. řed. Hodače, ale i prezidenta Havla. Jak jinak totiž vnímat bouřlivý potlesk drtivé většiny zúčastněných poslanců premiérově výzvě k prezidentově odstoupení?