Sen a skutečnost

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 10. 11. 2000

V Dostojevského vrcholném díle, románu Zločin a trest, se mladému studentu a budoucímu vrahu Raskolnikovovi zdá úděsný sen. Ocitá se v městečku svého mládí, je opět malým chlapcem a se svým ve skutečnosti již zesnulým otcem je na obvyklé procházce. Pokaždé při ní míjejí obrovskou krčmu, kolem níž se vždy potloukají ty nejpříšernější opilé zjevy, nahánějící hrůzu. Tak je tomu i v tomto snu.

Před krčmou však dnes stojí stará kobylka zapřažená do těžkého nákladního vozu, s nímž mají obyčejně co dělat i dva statní tažní koně. Z krčmy je slyšet opilecký hlahol a křik; a tu již z ní vylézají opilci, slavící v ten den kdovíjaký svátek. Jeden z nich je majitelem onoho povozu. „Všichni nasedat!“ křičí, „tahle stará herka nás všechny uveze!“ “Přeskočilo ti, Mikolko?“ smějí se ostatní, „zapřáhnout takovou starou herku!“ namítají, ale přesto se se smíchem drápou do vozu. Je jich tam už šest a ještě přibírají nějakou tlustou ženskou. „Všichni si připravte bič, nelitujte ji,“ volá Mikolka. „Všechny nás utáhne, já ji zabiju!“ Chápe se biče a spolu s dalšími dvěma mladíky zasypává kobylku krupobitím ran jako by vážně věřil, že ta vychrtlá herka může tak těžký náklad utáhnout. S tou je však zle, lapá po dechu a vypadá to, že se každou chvíli svalí. „ Tatínku, tatínečku, co to dělají? Bijí chudáka koníčka!“ křičí chlapec, vytrhne se otci a běží ke kobylce. „K smrti ji umrskejte, jinak to nepůjde. Ubiju ji!“ křičí Mikolka, ovšem ze zástupu okolostojících se začínají ozývat protestující hlasy: „Nech toho, vždyť ji zabiješ!“ „Nechte mě, je moje! Můžu si s ní dělat co chci!“ Všechno přehluší výbuch smíchu. Kobylka nesnesla to bičování a začala vyhazovat. Dva mládenci z davu se chápou bičů a každý teď řeže kobylku po jedné straně boků. „Bijte ji po tlamě, přes oči!“ křičí Mikolka. Do toho začíná někdo na voze opile zpívat a ostatní se přidávají. Chlapec teď utíká vedle kobylky, předbíhá ji a vidí, jak ji šlehají přes oči, přímo přes oči! Slzy mu tečou proudem, ale nedbá toho. Kdosi ho dokonce zasáhne bičem. „Aby tě ďas spral,“ zakřičí Mikolka, odhodí bič a zdvihne z podlahy vozu oj. „Přerazí ji,“ křičí lidé. „Je moje!“ zařve Mikolka a vší silou udeří kobylku ojí přes hřbet. Ozve se tupá rána. Mikolka se znovu rozpřáhne a uhodí kobylku podruhé. Kobylka podklesne na zadních, ale ještě se vzchopí a začne sebou škubat ze strany na stranu. Odevšad ji teď berou šesti biči a na záda jí neustále dopadá oj, potřetí, počtvrté, znovu a s plnou silou. „Vemte ji sekyrou!“ ozývá se nějaký zvědavec. „Uhněte, nemehla!“ křičí Mikolka, odhazuje oj na dno vozu a zdvihá těžký železný sochor. „Pozor!“ vykřikne a praští ubohu kobylku přes záda. Kobylka podklesla, chtěla ještě škubat, ale sochor jí dopadá na záda znovu a kobylka se konečně kácí k zemi. „Doražte ji!“ křičí Mikolka, několik opilých mládenců se chápe všeho co je po ruce, bičů, ojí a holí, rozeběhnou se ke kobylce, kterou již Mikolka s očima podlitýma krví mlátí nazdařbůh po zádech. Herka těžce supí a zdechne. Clapec už neví co dělá, prodírá se lidmi ke kobylce, obejme její zkrvavenou hlavu a líbá ji. Pak náhle vyskočí a drobnými pěstičkami se na Mikolku vrhne. V tu chvíli ho však již dobíhá otec a odnáší ho z davu. „Půjdem domů,“ domlouvá mu otec. „Tatínku! Pročpak...zabili...chudinku kobylku?“ štká...

Proč? Prostě se jim chtělo. Každý si našel ten svůj důvod. Mikolka ji chtěl ubít hned od počátku, další se jen přidávali, ať už proto, že je Mikolkův příklad strhl a probudil v nich ty nejhorší pudy nebo prostě jen proto, že se v tu chvíli slušelo zúčastnit se, být prostě jak se dnes říká „in“. Tato pasáž slavné a úžasné knihy (kupodivu slavné, přestože napsané vyznavačem konservativních hodnot) mi neustále metaforicky připomíná situaci, v níž se česká společnost dnes ocitla. Dosaďme si správné osoby na správná místa. Představme si na místě kobylky naši nešťastnou vlast. S tlupou povalečů, visících na ní a nutících ji k nesmyslným výkonům pro svůj vlastní prospěch za použití těch nejodpornějších praktik, darebáků vyznávajících heslo „Demokracie znamená, že si mohu dělat co chci a tahle zem je moje,“ a plivajících na vše co je slušným lidem svaté i s tlupou chaotů kašlajících na jakékoli zákony a bijících vlast železnými sochory jen proto, aby už konečně zdechla, aby bylo po ní, aby se jí zbavili. Máme tu i onu pověstnou mlčící většinu, které se to sice příliš nelíbí, přesto však není schopna účinně se ozvat a pokusit se alespoň něco ovlivnit nebo dokonce zachránit. Stále více lidí z této skupiny se však nechává onou amorální menšinou strhnout a aktivně se účastní nepravostí. Nu a nakonec tu máme onoho malého chlapce s maličkými pěstičkami, jenž sice nemůže prakticky ničeho dosáhnout, přesto se však na Mikolku se sochorem, rozhlížejícího se koho dalšího by ztloukl, vrhne a snaží se ho bít. Koho si lze představit na tomto místě? Snad jen tu hrstku vlasteneckých konservativců, snažících se prosadit svou vůli proti celé té tlupě vyžírků jdoucích za svými cíly přes mrtvoly vlastních otců. Jak dlouho ještě bude trvat než se chlapec změní v muže? Jak dlouho ještě bude trvat než dokáže mohutnou železnou pěstí rozdrtit odpor povalečů, vyrvat sochor z rukou chaotů a přerazit jím ruce darebáků? Jak dlouho ještě hodlá mlčící většina s úžasnou mocí, kterou si však sama dosud nedokáže uvědomit, stát stranou a jen bezmocně nadávat? Je čas postavit se zlu, je čas jednat, nenásilně a na rozdíl od knihy bez vražd a mrtvých, leč rozhodně a bez slitování. Špatného již bylo napácháno dost; nadchází čas konat dobro, nadchází čas zachovat dědictví našich otců, čas zachránit vlast. Pojďte s námi. Přeměňme společně chlapce v muže.