Časopisy o historii na českém trhu

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 02. 10. 2000

Na našem trhu lze v současné době najít časopisů tohoto druhu hned několik. Některé lze koupit volně, jiné jen na předplatné. Jejich kvalita je velice různorodá, proto jsme se rozhodli některé z nich zrecenzovat a pokusit se vám tak poradit, které stojí za to si koupit, a které je lepší nechat ležet. Pro lepší představu uvádíme i obsah posledního čísla, to vše spolu s informacemi o tom, kde a za kolik lze jednotlivé časopisy nejlépe získat.

U běžně prodávaných časopisů jsme nepovažovali za nutné uvádět adresu, kde si je můžete objednat.

HPM (Historie a plastikové modelářství) vychází v současné době již desátým rokem. Časopis se specializuje zejména na armády a válečné konflikty posledního století, na popis bojových operací a všech problémů s nimi souvisejících. Největší část každého čísla je však věnována vývoji bojové techniky od počátku století až do současnosti. Několik stránek je pak věnováno i plastikovému modelářství, zejména recenzím modelů. Některé články popisující bojovou techniku jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. Časopis rovněž v každém čísle obsahuje barevné fotografie, pérovky a barevné bokorysy. Přispívají do něj renomovaní historici i techničtí nadšenci. Jeho šéfredaktor I. Pejčoch je autorem právě vycházející řady knih Obrněná technika, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století. Časopis lze běžně zakoupit na novinových stáncích, cena je 55,- Kč, vychází jednou za měsíc. Zájemcům o problematiku válečných konfliktů a bojové techniky lze doporučit. Z obsahu posledního čísla: Avia B-71, Semovente da 90/53, Francúzské lietadlá v slovenskom letectve, Rakouské domobrany 1918-1936, Šturmovik ve dvaasedmdesátině, 1. stíhací letecká divize v Českých Budějovicích v letech 1952-1958, Wiesel, Recenze. 5/7

KUDĚJ (Časopis pro kulturní dějiny) se zabývá v poslední době stále oblíbenějšími dějinami kultury, to jest zkoumáním všech aspektů každodenního všedního života. Vystihuje lidský rozměr velkých dějin. Každé číslo časopisu obsahuje několik tematicky velmi různorodých článků, psaných většinou archeology, památkáři, archiváři, studenty historie i mladšími historiky. Obsahuje i drobná hodnocení právě vyšlých knih. Vzhledem k tomu , že vychází teprve druhým rokem, neustále se vyvíjí a rozšiřuje. V současné době obsahuje 96 stran plus barevnou obálku. Vychází dvakrát ročně v nákladu pouhých 600 výtisků, jedno číslo stojí 39,- Kč. Bohužel, jak se zdá, je možno časopis získat jen na předplatné. Adresa vydavatele je: Scriptorium, Pražská 397, 252 41 Dolní Břežany, internetová adresa pak http://www.scriptorium.cz/kudej.htm, e-mail kudej@seznam.cz. Z obsahu posledního čísla: Co vyprávějí egyptské libelli, Pražská defenestrace v polském astrologickém tisku (Funkce popisu), Cesta G. F. Kreybicha v r. 1688 do Londýna a počátky anglického řezaného skla, Katolické osvícenství a koncept pastorální teologie, Taneční pořádky, Celoškolní výlety jindřichohradeckého gymnázia v druhé polovině 19. století, Českoslovenští politici v bitvě o Británii. 6/7

HISTORIE A VOJENSTVÍ, časopis vydávaný Historickým ústavem armády české republiky, patří k tomu nejlepšímu, co u nás vychází. Každé číslo obsahuje zhruba 250 stran a má formát tlustší brožované knihy. Stojí přitom pouhých 40 korun. Obsahuje články renomovaných historiků o různých problémech souvisejících s vojenstvím, dále různé dokumenty a materiály, občas i diskuse. Velice cennými se mi jeví obsáhlé recenze knih. Recenzenti totiž s velikou chutí pronásledují a „sestřelují“ publikace mizerné úrovně, zvláště ty, které mají na svědomí různí novináři a publicisté. Je velice užitečné přečíst si recenze před tím, než si nějakou knížku koupíte, neboť tyto recenze jsou často diametrálně odlišné od recenzí prezentovaných v denním tisku. Časopis vychází čtyřikrát ročně, předplatné, které činí 150 korun na rok, přijímá Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10, tel. 02/737 081. Jediné prodejní místo v celé republice je v Muzeu Armády České republiky na Žižkově. V současnosti vychází již 49. ročník. 7/7

PŘÍSNĚ TAJNÉ s podtitulem Literatura faktu vypadá asi jako Historie a vojenství, kdyby ho přebrala a řídila redakční rada MF Dnes. Zabývá se vším možným, rámec obsahu není nijak pevně dán, takže se v jednom čísle můžete dočíst například o podivné konstrukci vysvětlující pověst o Krysaři z Hammeln na straně jedné, ale také o . Do časopisu přispívají často právě publicisté, jejichž pohled se často nedá nazvat objektivním, často jsou jejich články plné různých patetických výkřiků a úroveň časopisu se všeobecně nedá s úrovní výše zmíněných tiskovin srovnávat. Má však tu výhodu, že je čtivější, než odborné časopisy, rovněž není žádným problémem si ho za 45 korun koupit v trafice. Vychází vždy jednou za dva měsíce, každé číslo obsahuje 135 stran plus obálku s fotografiemi. Z obsahu posledního čísla: Mozart a paní Josefina, Z dějin velkých soubojů, Dynastie krále valčíků, Bratrstvo druhého narození, Atentát na Aloise Rašína, Jde o pravdivý obraz partyzánského hnutí, Javoříčko: věčný otazník, Směr útoku: Ostrava…