Dvojí metr

Autor: Jakub Košíček <(at)>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 03. 10. 2000

O dvojím metru toho bylo napsáno již mnoho. Dvojí metr, je lidové označení pro dvě principielně stejné věci, které jsou posuzovány jinak. Například když rozhodčí při fotbalovém utkání odpíská faul na člena FC Kotěhůlky a minutu na to stejný zákrok nechá bez povšimnutí, jen proto, že tentokrát fauluje člen FC Kotěhůlky a v tomto týmu hraje syn snachy zetě z otcovi strany strýce a rodina se musí podržet. Prostě „měří dvojím metrem“. Neděste se, určitě vás nechci zatěžovat příběhy z vesnických přeborů ani příbuzenskými vztahy.

Chci se s vámi rozdělit o paradox, který je zcela oficiální a potažmo ukazuje na jednu z absurdit, která se povedla státním úředníkům.

Nejprve budu citovat z dopisu, který nejmenovanému sdružení zaslalo Ministerstvo vnitra ( podotýkám, že to bylo v době ministra Grulicha )

Cituji : „…Diskriminaci občanů jiné národnosti v akčním programu …též výslovně dokumentuje jeho část 4. – Bytová politika s podtitulkem Upřednostňování českých rodin ! V této souvislosti vychází ministerstvo z toho , že jakékoliv rozlišování, založené na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je omezení uskutečňování lidských práv a základních lidských svobod je na základě rovnosti politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoliv jiné oblasti veřejného života, je ve smyslu Čl. 1 bodu 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (vyhlášené ve Sbírce zákona pod č.95/1974 Sb. ) považováno za rasovou diskriminaci…“

Konec citace.

V programu tohoto sdružení jsem nenašel jedinou zmínku o znevýhodnění kohokoliv pro jeho rasovou příslušnost. Ministerstvo vnitra však považuje za rasovou diskriminaci i to, požaduje li někdo v České republice upřednostňování českých rodin. Podle ministerstva je automatickým následkem zvýhodnění jednoho, znevýhodněním druhého a to je diskriminace.

Dobrá.

19. dubna 2000 vláda České republiky vyčlenila 32,5 milionu korun na výstavbu bytů pro občany romské národnosti v Brně. ( Vládní usnesení číslo 387/00 )Vláda tak nepochybně upřednostnila občany romské národnosti a tudíž ostatní občany tohoto státu diskriminuje. Rasově diskriminuje. V této souvislosti vycházím z toho, že jakékoliv rozlišování, založené na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem je omezení uskutečňování lidských práv a základních svobod je na základě rovnosti politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoliv jiné oblasti veřejného života, je ve smyslu Čl. 1 bodu 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace ( vyhlášené ve Sbírce zákona pod č.95/1974 Sb. ) považováno za rasovou diskriminaci...