Je libo státní služba?

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 02. 10. 2000

Každým rokem opouštějí tisíce absolventů školy, každým rokem přicházejí tisíce lidí o práci. Někteří si najdou jinou hned, další po nekonečné měsíce obcházejí všelijaké konkurzy a ucházejí se o práci, která je často pod úroveň jejich vzdělání. Nedá se nic dělat, žít se přece musí, i když neděláte přesně to, co vás baví. Naštěstí je tu ještě naše vládnoucí elita, která se snaží ze všech sil nová pracovní místa vytvářet. Dnes bych chtěl na některá z nich poukázat a poradit tak nezaměstnaným, kde a za jakých podmínek takovou práci sehnat.

Prvním takovým hezkým zaměstnáním je funkce zmocněnce pro lidská práva. Takové povolání vyžaduje, aby uchazeč o něj splnil několik podmínek. Předně je nutné stát se co nejkrajnějším levičákem, nejlépe trockistou. Pokud se vám snad nezamlouvá myšlenka vývozu bolševické revoluce nebo jste dokonce natolik zvrácení, že se vám nelíbí miliony mrtvých za touto myšlenkou, nemáte šanci požadované místo získat. Jestliže vám však jsou tyto ideje blízké, máte vyhráno. Vaší zásadní pracovní povinností pak bude mluvit o věcech, kterým absolutně nerozumíte s novináři, kteří jim rozumějí ještě méně. Další povinností je časté předstírání hysterických záchvatů spojených s nesrozumitelným křikem, proto ani nemusíte umět příliš dobře mluvit. Vrozená inteligence je zde spíše na překážku, pokud jí však trpíte, lze se na duševní úroveň svých předchůdců lehce dostat hojným popíjením čistého lihu. Hlavním úkolem je rozeštvávat lidi a nenechat je dojít k jakékoli dohodě. Heslem zmocněnců je popěvek „Nikdy bych tu nebyl nechovat se jak debil.“

Pokud si myslíte, že nemáte na podobnou fušku dostatečně silný žaludek, můžete zkusit něco jiného. Co se třeba stát ombudsmanem? Je tu jen jeden problém, musíte si totiž na svou stranu získat parlament. Ale to vy už si jistě nějak poradíte. Odměnou za vaši námahu pak bude pohodová dovolená za kancelářským stolem. Nikdo totiž přesně neví, co byste měl v této funkci dělat. Můžete se však pokusit zavděčit se svým chlebodárcům. Při vzrůstajících cenách plynu si můžete do kanceláře pořídit klubky a zatopit si stížnostmi od občanů, koneckonců se od vás nějaký podobný postup stejně očekává. Doby, kdy se do podobných listin balily cigarety jsou totiž bohužel už dávno pryč a na lepší využití se na vedoucích místech zatím nepřišlo. Může se však nakonec stát, že se vaše povolání změní ve funkci výkupčího papíru po vzoru Sběrných surovin.

Podle posledních nepotvrzených zpráv se k nám však v rámci multikulturizace, globalizace a intususcepce Evropy a vůbec celého světa blíží z černočerné Afriky zcela nová a převratná funkce, jejíž význam je stejně vysoký jako u dvou výše jmenovaných a kterou vláda hodlá prosadit pro rekvalifikační kurzy. Po dlouholetých a důkladných zkouškách v Sierra Leone se k nám brzy dostane funkce úředníka pro sekání rukou. Práce to není těžká, od zaměstnance se pouze vyžaduje dobrá artikulace při vyslovování dvou slov, totiž „useknout“ a „neuseknout“, přičemž na to druhé se tolik nekouká. K vašemu pocitu dobře vykonané práce jistě přispějí i zaplněné ordinace praktických lékařů, z nichž si mnozí na ošetřování pahýlů možná založí i dobře prosperující živnost. Kampaň pro získávání zaměstnanců do této funkce proběhne pod heslem „Neodmítni přátelskou ruku“.