Proč zavádět euro?

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Hospodářství, Vydáno dne: 22. 03. 2002

Podle zprávy MMF bude v kandidátských zemích euro zavedeno až v roce 2008. Souhlasí s tím i guvernér ČNB Tůma, podle něhož je potřeba udržet vlastní měnovou politiku, dokud se ekonomika nepřiblíží co nejvíce vyspělejším zemím Unie. S tím lze souhlasit, národní banka by měla měnovou politiku země umět stanovovat lépe než nadnárodní Evropská banka. Evropská banka se musí logicky ohlížet na více rozdílných ekonomik a všem je jasné (mimo zatvrzelých socialistických eurofanatiků), že hospodářství v jednotlivých zemích a různých regionech Evropy bude rozdílné vždy i přes jakkoliv masivní přerozdělování přes bruselská centra.

Asi to je zřejmé i současnému guvernérovi ČNB.

Naskýtá se však zcela zřejmá otázka - proč bychom se tedy měli vzdát vlastní měnové politiky, která lépe vyhovuje naší ekonomice, ve chvíli dosažení úrovně "zemí eurozóny"? Kvůli naplnění vize eurosnílků? Aby bylo možno dříve zničit národy, jejich tradice a symboly? Nebo je to jinak a zavedení eura by bylo pro nás prospěšné již co nejdříve, ale Bruselu se do toho nechce? Otázky je možno položit ze dvou pohledů.

Ekonomické otázky mohou znít - nakolik je pro vlastní ekonomiku výhodné omezit náklady na mezinárodní peněžní transery, zprůhlednění cen v mezinárodním srovnání v porovnání se ztrátou kontroly nad vlastní měnou? Skutečně si myslíme, že se v Dusseldorfu (sídlo Evropské banky) centrální bankéř lépe vcítí do potřeb právě české ekonomiky. A když ne, do jaké míry jsou z toho plynoucí ztráty nižší oproti zisku, plynoucímu z omezení nákladu na směnárny, z omezení nepříjemného přepočítávání kurzů, a podobně?