Posted in Nezařazené

Česká revue

Dr. Ladislav Bátora
Po přechodu na nový redakční systém opětovně zveřejňujeme všechny již dokončené díly (kapitoly) z výhledově dvanáctidílné práce dr. Ladislava Bátory. Pod titulem „Česká revue – Můj národ a má vlast“ předkládá autor čtenářům výroky a příběhy osobností, které chtě nechtě ovlivňovaly a ovlivňují vývoj českého národního vědomí, přičemž k jejich glosování sám autor říká: „Omezil jsem se u každé osoby na pouhých šest řádek na závěr, abych tak čtenáře ovlivnil co možná jen svým národně a konservativně podjatým výběrem osob a jejich citátů…“


Česká revue je zpracována chronologicky, za počátek autor zvolil rok 1836 – rok prvního vydání Máchova Máje. Příspěvky věnované jednotlivým osobnostem se vztahují k vročením v patě stránky, čímž vzrůstá hodnota této knihy jako učebnice či studijního prostředku pro poznání vývoje myšlení a tužeb našeho národa (i jeho nepřátel) a novodobé české historie vůbec. Sám autor svou knihu označuje výstižně za „čítanku“.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Opravdová bouře Daniela Landy

Reportáž z koncertu Daniela Landy, konaného v rámci tour Bouře 2005 v Ostravě. Psáno pro časopis Scarabeus.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Čeho se disidenti bojí?

Dvacítka bývalých disidentů v čele s exprezidentem Václavem Havlem požaduje, aby byl omezen přístup ke svazkům bývalé Státní bezpečnosti (StB). Dopis s tímto požadavkem byl odeslán ministrovi vnitra Bublanovi a premiérovi Paroubkovi s odůvodněním, že dnes se může kdokoliv dostat k citlivým informacím o osobách, které StB sledovala. Kromě Havla podepsali ještě dopis například Jiří Dienstbier, Jiřina Šiklová či historik Jan Křen.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Podlost

Věru podivné individum se pohybuje v prostředí národovecky orientovaných
aktivistů. Neštítilo se dokonce ani zneužít jména předsedy politické strany
Národní sjednocení a jako by on zaslalo všem členům této organizace dopis
vyzývající k „vnitrostranické diskuzi“, neboť je prý strana v rozkladu a on
osobně selhal a neví si nadále rady. Není to poprvé, co se na národní scéně
setkáváme s pochybnými praktikami, kdy se někteří jednotlivci snad stydí za své
jméno či nechtějí jít s kůží na trh a vystupují buď pod jmény zcela smyšlenými,
nebo si vypůjčují jména postav exitujících, jež však o zneužití svého jména vědí
velice pramálo. Snažit se ale podvrhnout členské základně NSJ falešný dopis
podepsaný jako by jménem jejího předsedy, tak to je skutečně nový vrchol. Ihned se také vynořují související otázky, např.“Kdo je autorem dopisu?“, „Co ho k této podlosti vedlo“ či „Co z toho pro národní aktivisty vyplývá?“.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

NPD včera a dnes

Studie, zabývající se historií a činností kontroverzní německé politické strany z NM 3/2005

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Euroústava – definitivně mrtvá ?

Nedávno uběhl rok od podpisu tzv. římských smluv – tedy závazku k přijetí Evropské ústavní smlouvy. Výročí, které by v případě, kdyby krach euroústavy nenastal, bylo jistě slaveno s příznačnými pompami. Takto si však na něj téměř nikdo nevzpomněl.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Kdo bude další?

Tak se nám buldozer Paroubek opět rozhodl ukázat, že je to právě on, kdo je
rozhodný a rázný. Další obětí budování jeho image se stal ministr zemědělství a
hned po něm následovali skinheadi, protože bylo nutno získat politické body i
pro ministra vnitra Bublana, který má Zgarbu co by leadr ČSSD v kraji Vysočina
nahradit a jako naschvál si právě v těchto dnech kriminálníci ve věznicích
udělali „Dny otevřených dveří“ z druhé strany. Kde pak brát nějaká pozitiva v
práci zodpovědného ministra právě v této době? Kde by jinde, než ukázat pořádnou tvrdost těm, kterých se nikdo mocný nezastane. Tady přece kladné politické body leží jako na servírovacím táce. Sobotní zásah proti skinheadským srazům u Jablonce a v Praze budiž toho jasným důkazem.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Kam jsme to dopracovali

Tento článek vyšel v MF Dnes dne 7.11. 2005 v rubrice Názory pod názvem Bezbřehá tolerance.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Registrované partnerství? Zbytečnost

Navrhovaný zákon o registrovaném partnerství jistě není správným nápadem a to hned z několika důvodů. Za prvé je třeba vyvrátit tezi předsedy gay iniciativy Jiřího Hromady z jeho článku v MF Dnes 15.10., že jsou u nás homosexuálové diskriminováni. To není pravda.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Upozornění pro návštěvníky – stránky jsou ve výstavbě!

Celý příspěvek