Nový rozjezd

Stránky Národní myšlenky znovu spuštěny!

S radostí sdělujeme, že po několikaleté odmlce je obnoven provoz stránek Národní myšlenky na adrese www.narmyslenka.cz . Ke spuštění stránek s hlavně názorovým obsahem se zpravidla hodí sepsat úměrně pompézní text nazvaný třeba „Vůdčí myšlenka“, „Zásadní teze“ a podobně, který by shrnul smysl projektu. Možná ještě takový text uvedeme. Kořeny máme ale již poměrně hluboko zapuštěny, smysl stanoven, Vůdčí myšlenka již byla zveřejněna, nejprve ve slavném období Národní myšlenky „první“ československé republiky takřka před sto lety, poté před asi čtvrtstoletím v 90. letech při zahájení činnosti obnovené Národní myšlenky reagující na trendy „moderní doby“. Zveřejnění takových historických dokumentů bude následovat a jistě bude jednou z obsahových náplní těchto stránek.

Teď by mělo postačit vysvětlení smyslu nového rozjezdu. Názorových webových stránek i na naší řekněme konzervativní straně spektra, je přehršel. Sami je stěží stíháme sledovat, někdo se navíc orientuje více na dílčí sociální sítě a média („memy“ na facebooku, instagramu, videa na youtube, atd.). Jdou do různé hloubky či povrchnosti problémů, různou měrou podléhají komerčním, stranickým či jiným vlivům. Dosah je pak řízen třeba platbou za reklamu, případně rozhodnutím redakce o tom, co zrovna čtenáře zaujme či hodí se do redakční linie. Jsou i stránky skvostné výhradní seriozností a hlubokou filozofií, jiné se zaměřují i do rovin nekonzervativní mystiky, jiné zaujímají publikací alarmistických zpráv často vybočujících z masmediální šedi, často ale nepodložených a nevyhovujících pragmatickým národovcům a konzervativcům. Můžeme se také realizovat i v politických stranách, kde bývá ovšem debatní a názorové pole vymezeno představami vedení o přijatelnosti pro média a sponzory a to bývá dosti úzké. S jistotou takové platformy nemají tradici Národní myšlenky. Řečeno krátce – není tu Národní myšlenka!

Ve stručnosti k historickému vývoji – Národní myšlenka jako spolek a časopis konzervativního nacionalismu má prvorepublikovou tradici. Od začátku poskytoval zejména prostor k nezávislé publikaci národně konzervativních názorů, zaštítěn osobami, jako Ladislav Rašín, Vlastimil Klíma a další. Po obnovení činnosti zhruba v polovině devadesátých let minulého století, vedl k ukončení činnosti před několika lety zejména nedostatek času hlavních protagonistů. Někteří rozvíjeli rodinný život, jiné koníčky, někteří zjistili, že je baví práce, kterou se živí, odezva na činnost Národní myšlenky nebyla v té soutěži o čas úplně motivující. Tou dobou byly již aktualizovány webové stránky spíše sporadicky, v lepších časech pototalitní existence ale Národní myšlenka zajišťovala vydávání oficiálního čtvrtletníku s distribucí do stánků a veřejných knihoven, Sborníků, nepravidelných publikací v rámci své knihovničky, pořádání besed, atp. Na začátku dvacátých let 21. století se čas zase posunul, tlak progresivistů ve světě zesiluje. Část redakčního kolektivu se shodla, že jim Národní myšlenka chybí a nějaký čas by si v dané etapě již i mohla najít. Respektive, že čas a energii vloženou do takové činnosti, nadále považují za nejsmysluplnější alternativu.

Webové stránky byly obnoveny a potěšila bezodkladná nabídka článků ke zveřejnění od nestora konzervativních myslitelů a našich spolupracovníků Vlastimila Podrackého. Budeme rádi, pokud se přidají další pomocníci a autoři a obsah stránek zaujme.

Tak proto Nový rozjezd. Jsme zpátky.

Author: admin