Nacionalismus – Kutnohorský dekret

Na základě domluvy s autorem převzato z FB stránek Nacionalismuspříspěvek z 8. 3. 2019.

Naši zarytí nepřátelé se velmi často snaží vyvolat dojem, že nacionalismus je jen jakousi přechodnou a pomíjivou úchylkou 18 až 20 století. Dokonce neváhají veškeré neduhy a války těchto století připsat na vrub nacionalismu. Nic není tak vzdálené pravdě. Postačí se začíst například do tzv. Kutnohorského dekretu, který vydal český král Václav IV. 18. ledna 1409 a nalezne zde zcela srozumitelné a logické základní nacionalistické pravidlo:““Ačkoli jsme všeobecně povinní dbát o prospěch všech lidí, přece jen nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, ježto pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství.“

Není k dispozici žádný popis fotky.

Author: admin